زمزم نیاز

روز گفتگوی تمدن ها

ايده گفت.و.گوي تمدن ها براي اولين بار از سوي سيد محمدرضا خاتمي، رئيس جمهور سابق كشورمان مطرح شد كه از سوي جوامع داخلي و خارجي خصوصاً سارمان ملل متحد مورد استقبال قرار گرفت تا آنجا كه ديبر كل سازمان ملل سال 2001 را سال گفتگوي تمدن ها نامگذاري كرد. 30 شهريور ماه هر سال نيز در تقويم رسمي جمهوري اسلامي ايران به نام روز گفت وگوي تمدن ها نامگذاري شد. روز گفت‌وگو يا سال گفت‌وگوي تمدن‌ها زمينه‌اي براي تسری دادن گفت‌وگو و گفت‌وگوي تمدن‌ها به عرصه‌هاي ديگر است.

امروزه كه فرهنگ‌ها تأثير گذارتر از موضع مستقيم سياست هستند، مشتركاتي در حوزه‌هاي فرهنگي مي‌توان يافت كه بر حوزه‌هاي سياسي مقدم بوده و از رخداد بسياري از آنها جلوگيري مي كند. حاملان اين مقوله عالمان اديان، انديشمندان، هنرمندان، محققان، نهادهاي مدني و فرهنگي و علمي هستند كه با درايت كامل مي توانند زمينه ساز و تغذيه كننده ي بسياري از نياز هاي فكري و رواني بشر امروز گردند. فرصتی برای کمک به بشر به منظور امنیت و صلح در زندگی او خواهد بود تا ارتباط میان ملتها و امتها و احترام متقابل با شناخت یکدیگر صورت گیرد.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۹ شهریور۱۳۸۹ساعت 12:0  توسط رهگذر  |